Filiálny kostol Božieho milosrdenstva v Kostolnom Seku - 28.4.2013, 10:19 h, exteriér, južný pohľad